Trao cặp phao cho HS Nghèo vùng thấp lụt

Được sự tài trợ của Quỹ tấm lòng vàng, ngân hàng Vietcombank. LĐLĐ Tỉnh Quảnh Nam, LĐLĐ huyện Đại lộc tổ chức phát cặp phao cho hoc sinh nghèo Trường TH Lê Thị Xuyến thuộc vũng thấp lụt nhân dịp năm học mới.IMG20200904075420 IMG20200904080422 IMG20200904081058 IMG20200904081654