SINH HOẠT LIÊN ĐỘI

Sáng ngày 23/11/2020 Liên đội trường TH Lê Thị Xuyến tổ chức chương trình “Thứ hai về với liên đội” thông qua chương trình này Liên đội đã phát động phong trào “Mỗi ngày một câu chuyện đẹp – một cuốn sách hay”, “Nói lời hay – làm việc tốt”. (một số hình ảnh)

z2192058771402_a7d85ef3b2a2ba6cd5b1266f0b033707 z2192058773612_c48aebb86b50becbe55e189221b3d2d6 z2192058789876_f3f6439f4dafd8ce58b493a410046b7a z2192058793757_09b413d7fdfd0b7fd6815169513f133d z2192058793759_186992446c138cf8a7fb4bd456fbf166 z2192065741129_4b88fe92b92c46ca255ec6d432f89a9e