Ngày hội Thiếu nhi vui khỏe

Hôm nay ngày 4/4/2016 Liên Đội trường TH Lê Thị Xuyến tổ chức ngày hội Thiếu nhi vui khỏe và  công nhận hoàn thành chuyên hiệu rèn luyện đội viên cho HS khối 5

DSC04037 DSC04043 DSC04049 DSC04067 DSC04068 DSC04073 DSC04078 DSC04081 DSC04082 DSC04091