Hội thị GVG cấp trường

Thực hiện theo kế hoạch tổ chức hội thi GVG cấp trường năm học 2020-2021, chiều ngày 25/11/2020 Ban tổ chức Hội thi tổ chức báo cáo Biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học. (một số hình ảnh)

631