HỘI NGHỊ CBVC NĂM HỌC 2020-2021

Nhằm kiểm điểm việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ cho năm học 2020-2021, sáng ngày 25/9/2020 Trường TH Lê Thị Xuyến tiến hành tổ chức Hội nghị CB_VC năm học 2020-2021. (một số hình ảnh minh họa)

IMG20200925135809 IMG20200925140204 IMG20200925140320 IMG20200925141740 IMG20200925145553 IMG20200925145641