Đại hội Liên đội

Nhằm đánh giá hoạt động của Liên đội nhiệm kỳ 2019-2020 và đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2021. Sáng ngày 2/11/2020 Liên đội Trường TH Lê Thị Xuyến tổ chức Đại Hội Liên Đội nhiệm kỳ 2020-2021.z2157085018104_3ebae2b3d080e77fa3e1fe114275c200 z2157085047301_259eeaaba7de2c20fd438122a8e931af z2157085053628_456f4b710dfec2325f8ce4fddf2442f4 z2157085091985_9e7c000d30b6af53089bc837a416089e z2157085092990_9c746302f53ee22ec98175f7416c0c78 z2157085104544_48bfcb75b9eb665054da84655eafd3b9 z2157085166387_0dc562de4b73d2a4a2c76db9826610a8 z2157085220458_8df95190d68a4aa43372ec61e1d022a0 z2157085264253_fba424342e00d79f5cff542854f40994 z2157085276989_3927c35070d44f48ab01f6fbc4427b93