Công văn

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1 TT 48 TDTT 31-12-2020 HD TDTT trong nhà trường Tải về
2 HD tổ chức dạy học lớp 1 nh 2020-2021 23-9-2020 Tải về
3 ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TH 2-9-2020 Tải về
4 NGHI DINH 90 13-8-2020 XẾP LOẠI CB-VC Tải về
5 Khung thời gian năm học 2020-2021 10-8-2020 Tải về
6 HD sinh hoạt chuyên môn chương trình GDPT 2018 16-4-2020 Tải về
7 HD tổ chức dạy học môn Tiếng Anh lớp 1-2 30-3-2020 Tải về
8 TT 22 GVG 20-12-2019 quy định về thi GVG Tải về
9 HD thực hiện nội dung Hoạt động trải nghiệm 5-9-2019 Tải về
10 Thông tư 32- ban hành chương trình GDPT mới 26-12-2018 Tải về
11 TT 20 22-8-2018 Tải về
12 TT 14 CHUAN HT 20-7-2018 Tải về
13 QUI ĐỊNH MÃ SỐ, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GV TIỂU HỌC CÔNG LẬP 16-9-2015 Tải về
14 6072/BGDĐT- CNTT 04-09-2013 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2013-2014 Tải về
15 53/2012/TT-BGDĐT 20-12-2012 Thông tư 53 của Bộ GD&ĐT Tải về
16 Luật BHYT năm 2014 Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2014 Tải về